HAGA5

Kvalitet / Miljö

Kvalitet

Vi ska göra allt vi kan för att tillgodose våra kunders krav och önskemål för varje enskild byggprojekt. Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt tjänst av god kvalité och på utsatt datum. Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialkunskap inom mark och anläggningsbranchen.
 
Alla medarbetares kompetens och engagemang är en av förutsättningar för att vi ska nå våra uppsatta kvalitetsmål. Därför erbjuder vi anställda fortlöpande utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö.
För att ytterligare öka Haga Mark & Anläggning AB:s anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar Haga Mark & Anläggning AB. Var och en inom Haga Mark & Anläggning AB ska ha kunskap om att det endast är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt kvalitetsarbete, våra tjänster och produkter och att vi ständigt måste arbeta med att utveckla oss inom mark och anläggningsbranchen.

Miljö

Haga Mark & Anläggning AB:s policy är att de tjänster och entreprenader vi utför ska gagna människa och miljö i ett längre perspektiv, vi ska förebygga föroreningar och bidra till en hållbar utveckling där man tar tillvara på den miljö och de resurser som finns idag.
 
Vi ska arbeta för en ständig förbättring och minska miljöbelastningen från vår verksamhet genom att naturresurser, energi och material nyttjas effektivt, vi ska uppfylla alla lagar och andra krav inom miljöområdet.
 
Alla anställda inom Haga Mark & Anläggning AB skall medverka till att denna miljöpolicy efterlevs.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.